Pozostałe

Wszelkie inne prace elektroinstalacyjne i konserwacyjne w miarę posiadania odpowiedniego sprzętu do świadczenia takich usług.