CENNIKI USŁUG ELEKTRO-INSTALACYJNYCH

Ostatnia aktualizacja 01.01.2012r

Wszystkie ceny są netto.

Cennik zawiera ceny najważniejszych usług i ma charakter informacyjny. Ceny usług uzależnione są od szeregu czynników takich jak: rodzaj prac, ich wielkość i zróżnicowanie, warunki realizacji, zakres zadania, typ obiektu itp. Mogą one podlegać indywidualnym negocjacjom z Usługodawcą. Wartość robót określana jest na podstawie oględzin obiektu oraz wytycznych inwestora. Ostateczna wartość każdego remontu określana jest zawsze w kosztorysie powykonawczym.
Ceny usług są cenami za robociznę bez materiałów.

Podane na stronie ceny są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art.66 § 1. Kodeksu Cywilnego.

 

CENNIK POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH
1. Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego cena   5 zł / obwód
2. Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-fazowego cena   8 zł /  obwód
3. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – impedancja pętli zwarcia (skuteczność zerowania) cena   5 zł / punkt
4. Badanie wyłącznika różnicowoprądowego cena   8 zł / szt
5. Badanie rezystancji instalacji odgromowej cena   30 zł / pomiar
6. Pomiar rezystancji uziemień ochronnych i roboczych cena   20 zł / pomiar
7. Pomiar natężenia oświetlenia światłem sztucznym stanowiska pracy cena   40 zł / stanowisko
 

 

CENNIK – ROBOTY ELEKTROINSTALACYJNE

1. Podłączenie (wymiana) gniazda lub wyłącznika natynkowego cena   20,00zł / szt
2. Podłączenie (wymiana) gniazda lub wyłącznika podtynkowego cena   16,00zł / szt
3. Wykucie otworu i osadzenie puszki – cegła, gazobeton, gips cena   20,00zł / szt
4. Wykucie otworu i osadzenie puszki – beton, żelbeton cena   30,00zł / szt
5. Wykonanie instalacji podtynkowej cena   12,00zł / mb
6. Wykonanie instalacji podtynkowej – beton, jastrych cena   18,00zł / mb
7. Podłączenie reflektora halogenowego cena   25,00zł / szt

Kontakt:

STANISŁAW ZAGAJA

601-952-465